->> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (งบ สพฐ.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด และตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

คำชี้แจงการเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญา

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3