งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย” ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย” ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง จ.สกลนคร กำหนดจัดงาน ระหวางวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก ความสามารถด้านวิชาการ สร้างสรรค์ในด้านสุนทรียภาพดนตรี นาฏศิลป็ สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3