ประกาศเเผนจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาและระบบปฎิบัติการ (Operating System)พร้อมโปรแกรมสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเเผนจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาและระบบปฎิบัติการ (Operating System)พร้อมโปรแกรมสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2561 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ :- download

About กลุ่ม การเงิน

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3