การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการเป็นประธานการประชุมการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการเปิดรับสมัครโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความสนใจพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดย 1 โรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ รับสมัคร 10 โรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ในพื้นที่บริการ จึงได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2565

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3