การแถลงข่าว การประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การแถลงข่าว การประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และนายธนิกพนธ์ เชื้อแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายประเสริฐ วรสาร ประธานการจัดงาน/ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษา ร่วมแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 มกราคม 2565 อีกครั้งนึง

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3