การประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายสมพงษ์ แสนโคตร รอง ผอ.สพป.สน.3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สน.3 ในการเป็นประธาน กา่รประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 ธ.ค. 65 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3 โดยจัดแบ่งวันที่ 22 ธ.ค. 65 (ภาคเช้า) ได้แก่คณะกรรมการภาษาไทย,หุ่นยนต์,คอมพิวเตอร์,ปฐมวัย (ภาคบ่าย) ได้แก่ คณะกรรมการสังคมศึกษา,ดนตรี,พัฒนาผู้เรียน และวันที่ 23 ธ.ค. 65 (ภาคเช้า)คณะกรรมการ คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,สุขศึกษาพลศึกษา,ภาษาค่างประเทศ (ภาคบ่าย) การงานอาชีพ,นักบินน้อย สพฐ. ทัศนศิลป์ และวัฒนธรรมอีสาน

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่นี้>>>https://drive.google.com/drive/folders/1-4jxrOmTofQ4MO362EjrPGfysA3esAgA?usp=sharing

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3