ศิลปหัตถกรรมนักเรียน การประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 ธ.ค. 65 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3 โดยได้เน้นย้ำ ด้านความปลอดภัยของนักเรียนและครู ในระหว่างเดินทางและแข่งขันเป็นสำคัญ พร้อมทั้งกำชับให้กรรมการตัดสินอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งนักเรียนที่มีผลงานที่ดีอันจะเป็นการสนับสนุนให้ก้าวสู่เวทีระดับที่ใหญ่ขึ้น การประชุมดังกล่าวได้จัดแบ่งวันที่ 23 ธ.ค. 65 (ภาคเช้า) ได้แก่คณะกรรมการคณิตศาสตร์ , กรรมการวิทยาศาสตร์ ,กรรมการสุขศึกษาพลศึกษา และกรรมการภาษาต่างประเทศ ในส่วน (ภาคบ่าย) ได้แก่คณะกรรมการการงานอาชีพ ,กรรมการนักบินน้อย สพฐ. , กรรมการทัศนศิลป์ และกรรมการวัฒนธรรมอีสาน โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ดำเนินการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2565

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3