การแข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3 โดยมีการแข่งขัน จำนวน 8 รายการ ได้แก่ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6,ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3,ระดับกลาง ป.1-ป.6 ,ระดับกลาง ม.1-ม.3,ระดับสูง ป.1-ป.6,ระดับสูง ม.1-ม.3 ,การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 และการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศในการแข่งขันที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3