การแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายสมพงษ์ แสนโคตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ออกตรวจเยี่ยมจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต โดยมีการแข่งขันในวันนี้ มีการจำนวน 7 รายการ ได้แก่ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ,การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6, การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3,การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3, การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 , การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 และ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศในการแข่งขันที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3