การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สน.3 โดยมีการแข่งขันในวันนี้ มีการจำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1.การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 , 2. การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศในการแข่งขันที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3