ร่วมกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยนายทวีทรัพย์ มาละอินทร์ ศน.ชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3