ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า ครบรอบ 61 ปีโรงเรียนบ้านวังบง เพื่อก่อสร้างโดมลานกีฬาอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านวังบง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า ครบรอบ 61 ปีโรงเรียนบ้านวังบง เพื่อก่อสร้างโดมลานกีฬาอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านวังบง หมู่ที่ 12 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดยท่านที่มีจิตกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า สามารถร่วมบริจาคได้ที่ โรงเรียนบ้านวังบงหรือโดยเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ชื่อบัญชี ศิษย์เก่าชาววัง บัญชีเลขที่ 020-1-6580774-7 (หักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ได้ 2 เท่า)

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3