การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวานรนิวาส ประจำเดือนธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวานรนิวาส ประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมอำเภอวานรนิวาส ชั้น 2 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ โดยมี นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานการประชุม

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3