การประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกผลการคัดกรองความสามารถ ในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นายสมพงษ์ แสนโคตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกผลการคัดกรองความสามารถ ในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3