การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา พร้อมให้กำลังใจตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และ นายธัชพล คุณแก้ว ศึกษานิเทศก์ ประจำศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียน พร้อมทั้งนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีประเด็นการตรวจเยี่ยมด้านคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผน ตรวจเยี่ยม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ , โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง ,โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ และ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3