งานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ โรงเรียนบ้านอากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ โรงเรียนบ้านอากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โดยนายสุวัฒน์ มานิตย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาจัดกิจรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนในสังกัด ซึ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี พร้อมเรียนรู้วิถีไทยด้วยความสุข ความสนุกแบบเต็มอิ่ม ตามคำขวัญวันเด็กประจำปี 2566 คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3