สพป.อุดรธานี เขต 4 ศึกษาดูงาน สพป.สกลนคร เขต 3 ตามโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดฯ

สพป.อุดรธานี เขต 4 ศึกษาดูงาน สพป.สกลนคร เขต 3 ตามโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดฯ

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายสมพงษ์ แสนโคตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 นำโดย นางสนม เสริฐผล รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมคณะ ในการศึกษาดูงานตามโครงการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาระบบการทำงาน การให้บริการ ภายใต้เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้สอน ผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในสังกัดต่อไป

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3