ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ร.ร.บ้านกุดเรือคำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา นางมยุรี  อุ่นวิเศษ ผอ.ร.ร.  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร พร้อมนี้ได้นิเทศติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับทราบข้อมูลแผนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ทั้งยังได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเสริมทักษะในผู้เรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านกุดเรือคำดำเนินกิจกรรมได้เป็นอย่างดี เช่น การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักการปลูกผัก เพื่อส่งโรงครัวโรงเรียนและออกจำหน่าย สร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเรียนในอนาคตต่อไป

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3