ประชุมเตรียมงานความพร้อมวางศิลามงคลโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สาขาโรงพยาบาลบ้านม่วง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการเข้าร่วมประชุมเตรียมงานความพร้อมวางศิลามงคลโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สาขาโรงพยาบาลบ้านม่วง ณ หอธัมม์ชาวลึมบองศรัทธา โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์ลึมบองวิทย์ บ้านลึมบอง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดย พระเทพญาณวิศิษฏ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะผู้ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สาขาโรงพยาบาลบ้านม่วง บนพื้นที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ในพื้นที่บ้านลึมบอง เพื่อเป็นสถานที่รักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไปและเพื่อถวายเป็นมหาเถรบูชา 150 ปี ชาตกาลพระอาจารมั่น ภูริทัตโต โดยกำหนดการวางศิลามงคลโครงการฯ วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3