ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายชัชวาล น้อยคำยาง (อดีต รอง ผอ.สพป.สน.3) ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 สิริอายุ 67 ปี 7 เดือน ณ เมรุวัดโนนวิเวกศรีเมือง

เมื่อวันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รอง ผอ.สพป.สน.3 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายชัชวาล น้อยคำยาง (อดีต รอง ผอ.สพป.สน.3) ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 สิริอายุ 67 ปี 7 เดือน ณ เมรุวัดโนนวิเวกศรีเมือง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดย นายเสรี สาระนันท์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เป็นประธานทอดผ้าไตรบังสุกุล ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “น้อยคำยาง” มา ณ โอกาสนี้

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3