การประชุมตัวแทนของโรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 247 กิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมตัวแทนของโรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 247 กิจกรรม ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3 เพื่อให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนฯ รับฟังคำชี้แจงในการร่วมกิจกรรมการแข่งขัน และการขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย สำหรับนักเรียน จากกองทุนผ้าป่าการศึกษา สกลนคร เขต 3 สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ.

สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1PntSsZEHpc59tF7EVaQ-AeljK31U4-GG?usp=sharing

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3