ชาว สพป.สกลนคร เขต 3 ขอส่งกำลังใจให้กับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแสดงศักยภาพของตนเองให้ดีที่สุด

พวกเราชาว สพป.สกลนคร เขต 3 ขอส่งกำลังใจให้กับตัวแทนนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้ลูก ๆ นักเรียนทุกคน ใช้ความรู้ ความสามารถและความมุ่งมั่นทุ่มเทตามที่ได้รับฝึกซ้อมกันมา เพื่อแสดงศักยภาพของตนเองให้ดีที่สุด ขอให้ลูก ๆ ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ ไม่ว่าแพ้หรือชนะ ทุกคนคือความภาคภูมิใจของเราชาว สพป.สกลนคร เขต 3 ขอขอบคุณ คุณครูผู้ฝึกสอน ผู้บริหารโรงเรียน และผู้มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ
ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา
โปรโมทโพสต์
<img class=”x16dsc37″ role=”presentation” src=”data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
ความรู้สึกทั้งหมด

2

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3