บ้านวิชาการ open house 2023 smart & smile โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด ” บ้านวิชาการ open house 2023 smart & smile” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และแสดงออกถึงทักษะความรู้ ความสามารถ เป็นการบูรณาการวิชาความรู้ที่หลากหลาย โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3