การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายสมพงษ์ แสนโคตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 โดยเป็นการประชุมเพื่อสรุปข้อมูลโรงเรียนที่เปิดอนุบาล 1 พร้อมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ รับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 รวมทั้งร่างประกาศต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการรับนักเรียนต่อไป

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3