พิธีเปิดฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดฝึกอบรม โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยนายสมพงษ์ แสนโคตร รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 วิทยากรแกนนำโครงการดังกล่าว ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3