การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมมอบนโยบายให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จำนวน 245 เขตทั่วประเทศว่า ผอ.สพท.ทุกคนถือเป็นบุคลากรหลักสำคัญและเป็นกลไกของการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาทุกด้าน และยังทำงานใกล้ชิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับพื้นที่มากที่สุด

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3