การประชุม “ผอ.เขต พบผู้บริหาร เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา” สัญจร ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย , บ่อแก้วโนนสะอาด และดงเหนือ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดการประชุม “ผอ.เขต พบผู้บริหาร เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา” สัญจร ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย บ่อแก้วโนนสะอาด และดงเหนือ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อมอบแนวทางการพัฒนา นโยบาย จุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 “สถานศึกษาปลอดภัย ใส่ใจภูมิทัศน์ คุณภาพเป็นเลิศ” เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด คือ โรงเรียนคุณภาพ นักเรียนคุณภาพ และสังคมคุณภาพ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ และ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 นำทีม ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ในการแจ้งข้อราชการ นโยบาย ภารกิจ ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน สอดรับ ปีการศึกษา 2566 ที่จะถึงนี้ ให้กับสถานศึกษาลงมือปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นสำคัญ ที่ว่า ” ปี 2566 ปีทองแห่งการอ่านออกเขียนได้” กิจกรรมภาพข่าว https://drive.google.com/drive/folders/1eAIPHBfBPgOYLvsbQ-5BWjwq4-J5enuB?usp=sharing

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3