การประชุม “ผอ.เขต พบผู้บริหาร เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา” สัญจร ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้า-นาแต้ และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแพดหนองบัวสิม ณ โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุม “ผอ.เขต พบผู้บริหาร เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา” สัญจร ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบะหว้า ณ โรงเรียนบ้านอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เพื่อมอบแนวทางการพัฒนา นโยบาย จุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 “สถานศึกษาปลอดภัย ใส่ใจภูมิทัศน์ คุณภาพเป็นเลิศ” เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด คือ โรงเรียนคุณภาพ นักเรียนคุณภาพ และสังคมคุณภาพ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติงาน สอดรับ ปีการศึกษา 2566 ที่จะถึงนี้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นสำคัญ ที่ว่า ” ปี 2566 ปีทองแห่งการอ่านออกเขียนได้”

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3