พิธีเปิดอาคารเรียน สปช 105/29 ทดแทนอาคารเรียนที่ถูกไฟไหม้ พร้อมทำบุญขึ้นอาคารเรียน (หลังใหม่) โรงเรียนบ้านก่อ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนสปช 105/29 ทดแทนอาคารเรียนที่ถูกไฟไหม้ พร้อมร่วมพิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียน (หลังใหม่) ณ โรงเรียนบ้านก่อ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาของศูนย์เครือข่ายฯ หนองสนม ครู ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3