การออกตรวจ ติดตาม โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ในสังกัดฯ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทวีศักดิ์ พรหมพิจ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวยงค์ชัย บงบุตร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการออกตรวจ ติดตาม โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ในสังกัดฯ เพื่อรับทราบ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการดังกล่าว

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3