การปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดสกลนคร มูลนิธิ พอ.สว.ประจำเดือน มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู โรงเรียนบ้านพุทธรักษา ให้การต้อนรับการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (ครั้งที่ 16/2566) ณ โรงเรียนบ้านพุทธรักษา หมู่ที่ 5 อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดสกลนคร มูลนิธิ พอ.สว.ซึ่งกำหนดให้จัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครออกปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟู สุขภาพอนามัยของประชาชน และเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา ในนามเจ้าของพื้นที่ให้อำนวยความสะดวก ร่วมกับจังหวัดสกลนคร และส่วนราชการทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
+2
ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา
โปรโมทโพสต์
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3