การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย แห่งชาติ ปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังบง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย แห่งชาติ ปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังบง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดย นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู ร่วมงานและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน ถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน ครู ที่มีความสามารถในด้านภาษาไทย มีตัวแทนนักเรียนของแต่ละศูนย์เครือข่ายฯ เข้าร่วมการแข่งขัน

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่นี้>>> https://drive.google.com/drive/folders/1-x8-oOzo0j2-xfiaynV0zn51svQopPnh?usp=drive_link

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3