รร.บ้านนาเมืองทำพิธีมอบของขวัญจากการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

รร.บ้านนาเมืองทำพิธีมอบของขวัญจากการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ”ห้องเรียนเสมือน”ผ่านประเทศต่างๆในอาเซียนและเอเชียสู่รร.บ้านนาเมืองโดยคุณครูแม่อ้อย ปภาวรินทร์ ผลาชิตพร้อมครอบครัว..ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มีเมตตาสร้างความรู้..ปลูกความดีงาม..ส่งเสริมการให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเท่าการให้ความรู้และโอกาสที่คุณครูแม่อ้อยและครอบครัวกำลังสร้างและส่งเสริม..ขอขอบคุณจากใจลูกๆนักเรียนอีกครั้งครับ

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3