-> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)

 

 

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3