การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 6/2566

เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 โดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ เป็นประธานการประชุม และนายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ โดยเป็นการประชุมในบริหารงานบุคคลเป็นสำคัญ เช่น การขอขนุมัติประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและปฏิบัติงานในสถานศึกษา) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 , การขอความเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการและวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว9/2564) , การขออนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 เป็นต้น

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3