–>> ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

เอกสาร Download

1.ประกาศรับสมัครกรณีพิเศษ 2566

2.แบบสรุประยะเวลาการปฏิบัติการสอน

3.ตัวอย่างหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

4.แบบรายงานประวัติและผลงาน

5.แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

6.ใบสมัครคัดเลือกบุคคล (ไฟล์ Word)

7.ใบสมัครคัดเลือกบุคคล (ไฟล์ PDF)

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3