เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานเปิดการประชุมและ บรรยายพิเศษ ในการจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดทำ PLC ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดทำ PLC ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา และ ผอ.เขต พบเพื่อนครู เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3 โดยการประชุมดังกล่าวได้เล่งเห็นถึงความสำคัญและการพัฒนาความรู้ ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 170 คน ได้แก่คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา เข้าร่วมพร้อมเพรียงกัน.

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3