สำเนาของ โปสเตอร์ สร้างแรงจูงใจ คำคม ไล่ระดับสี สมัยนิยม สีเหลือง สีชมพู และสีม่วง - 12

ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาที่จะกำหนดเป็นสถานศึกษาพื้นที่พิเศษ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานร่วมรับฟังการประชุมทางไกลซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุลคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3329 ลว. 26 มิ.ย. 66 และด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3330 ลว. 29 มิ.ย. 2566 และการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เสนอรายชื่อสถานศึกษาที่จะกำหนดเป็นสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณีไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ส 3619 ลว.13 ก.ค. 66

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3