ร่วมแสดงความไว้อาลัยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จย่า

เมื่อวันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นางสุกัลยา ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมแสดงความไว้อาลัยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า ณ วัดคริสตประจักษ์นาบัว บ้านนาบัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรวาส จังหวัดสกลนครเนื่องด้วย 18 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ทรงเป็นพระบรมราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ ๘) และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) และทรงเป็นพระอัยยิกา (ย่า) ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) ได้ทรงงานอย่างทุ่มเทเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบท โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ห่างไกล ทุกครั้งที่พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎร จึงมีบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเข้าไปร่วมตรวจรักษาผู้ที่เจ็บป่วยด้วย และทรงนำเครื่องนุ่งห่ม อาหาร สิ่งของที่จำเป็น และของเล่นสำหรับเด็กเข้าไปพระราชทานให้แก่คนในพื้นที่ ในสายตาของชาวไทยภูเขา พระองค์เปรียบเสมือนเสด็จมาจากฟากฟ้าเพื่อปัดเป่าความทุกข์ยาก เขาเหล่านั้นจึงถวายพระสมัญญานาม “แม่ฟ้าหลวง” แด่พระองค์ ซึ่งเป็นพระนามที่เต็มไปด้วยความเคารพรักบูชาจากหัวใจชาวไทยภูเขาทุกคน องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกย่องให้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็น “บุคคลสำคัญของโลก” ประจำปีพ.ศ.๒๕๔๓ ในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่น เพื่อส่วนรวมในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนามนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม” ส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอวานรนิวาส นำโดย นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน จึงร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ชุมชนในครั้งนี้

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3