การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 7/2566

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 โดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมและ นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ อนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีหัวข้อการประชุมการพิจารณาข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามข้อมูล วันที่ 10 มิถุนายน 2566 , การวางแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 จากการประชุมดังกล่าว มีการนำเข้าวาระเพื่อพิจารณาต่าง ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา อย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย , ขอความเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยาฐานะครูชำนาญการและวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 9/2564) , ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด) , ขอความเห็นชอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9/2564 , ขออนุมัติคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรณีมีผู้ครองตำแหน่ง เป็นต้น

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3