เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ ในการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2561  ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดยการประชุมดังกล่าวประกอบด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการซักซ้อมความเข้าใจ รวมทั้งการมอบความรู้ ความเข้าใจ แผนบริหารการจัดการศึกษาภายในศูนย์เครือข่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการศึกษาที่ดีต่อไป

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3