->> ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

เอกสาร Download 

1.ใบสมัคร คัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2.ใบสมัคร คัดเลือก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

3. มาตรการการป้องกันการทุจริตฯ

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3