–> ประมวลภาพกิจกรรมการเสนอการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ สพป.สกลนคร เขต 3

ประมวลภาพกิจกรรมการเสนอการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ สพป.สกลนคร เขต 3

ดาวน์โหลดได้ที่ :- https://drive.google.com/drive/folders/1qp1rb7vcKYUPOWOUacd6_XOGxYtalsdw?usp=sharing

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3