เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการประชุมออนลไน์ผ่านระบบออนไลน์ รายการ “พุธเช้าข่าวเขต” สพป.สกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 15 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมสายใย

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ในสังกัด จัดการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ รายการ “พุธเช้าข่าวเขต” สพป.สกลนคร เขต 3 โดยดำเนินกิจกรรมเป็นประจำทุกวันพุธของสัปดาห์ เป็นครั้งที่ 15/2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรายงานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนำเสนอเนื้อหาสาระ ผลงานครูและนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การแจ้งนโยบายและข้อราชการต่าง ๆ เพื่อส่งข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน โดยสามารถรับชมเทปบันทึกการประชุมฯย้อนหลังผ่าน www.youtube.com โดยค้นหา คำว่า “สพป.สกลนคร เขต 3”

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3