ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มและหน่วย ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ เรื่องเล่าข่าวโรงเรียน และพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Video Conference

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายนรงณ์ เห็นหลอด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ผู้อำนวยการกลุ่มและหน่วย ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ เรื่องเล่าข่าวโรงเรียน และพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.
ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนในการส่งต่อไปยังสถานศึกษาในสังกัด และรับชมกิจกรรม
ที่น่าสนใจในการเชื่อมโยงนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมไมตรีจิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3