การประชุมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเอกชนและโรงเรียน สังกัดกรมการปกครองท้องถิ่น ในเขตพื้นที่บริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายนรงณ์ เห็นหลอด ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเอกชนและโรงเรียน สังกัดกรมการปกครองท้องถิ่น ในเขตพื้นที่บริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 ซึ่งการแข่งขันฯ จัดขึ้น ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2566 และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2566 เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่สู่การแข่งขันฯ รางวัลระดับชาติ ต่อไป

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3