นายนรงณ์ เห็นหลอด ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นายสมพงษ์ แสนโคตร, นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และ นางศุจิกา อ้วนละมัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้าพบ นายกำจัด ทิพย์สุริย์ นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส เพื่อรายงานตัวในการเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายนรงณ์ เห็นหลอด ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นายสมพงษ์ แสนโคตร, นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และ นางศุจิกา อ้วนละมัย
ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้าพบ นายกำจัด ทิพย์สุริย์ นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส เพื่อรายงานตัวในการเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการดำเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาระหว่าง
สถานศึกษาในสังกัด พร้อมขอคำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการวางนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ให้กับสถานศึกษาในสังกัด เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีต่อไป ณ เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

 

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3