นายนรงณ์ เห็นหลอด ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
นำโดย นายนรงณ์ เห็นหลอด ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ซึ่งจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทุกกลุ่มเป็นผู้นำกิจกรรม
เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี การสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งการแจ้งข้อราชการในการปฏิบัติและกิจกรรม “ยิ้มไหว้ทักทาย” อันจะส่งผลต่อการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้นำกิจกรรมในครั้งนี้นำกิจกรรมในครั้งนี้

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3