นายนรงณ์ เห็นหลอด ผอ. สพป.สกลนคร เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบ อาคารเรียนที่ได้รับความเสียหาย ณ โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า อาคารดังกล่าวมีรอยร้าว และแตกหักบริเวณเสาของอาคาร

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายนรงณ์ เห็นหลอด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นายสกล ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นายเอนก รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
และบุคลากรจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจสอบ อาคารเรียนที่ได้รับความเสียหาย
ณ โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า อาคารดังกล่าวมีรอยร้าว
และแตกหักบริเวณเสาของอาคารซึ่งเป็นอันตรายต่อครูและนักเรียน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้ทางสถานศึกษาติดป้ายห้ามเข้า
เพื่อเตือนไม่ให้นักเรียนเข้าใกล้บริเวณอาคารดังกล่าวและประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งดำเนินการรายงาน
ไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการหาแนวทางแก้ไขเร่งด่วนต่อไป

About admin

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3