การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตกำนัน และผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายนรงณ์ เห็นหลอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มอบหมายให้ นางศุจิกา อ้วนละมัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตกำนัน และผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2/2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยเป็นการประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆห้วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาและวางแผนสำหรับโครงการต่างๆในห้วงเดือนถัดไป ตามนโยบายของจังหวัดสกลนคร โดยมี นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในการประชุม

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3